header photo

PZHGP
OKRĘG
WŁOCŁAWEK

Serdecznie witamy na stronie PZHGP Okręgu Włocławek


MISTRZOSTWO OKRĘGU 2010

Zapraszamy do zapoznania się z Mistrzami Okręgu za Rok 2010

Lista do pobrania:MISTRZOSTWO OKRĘGU ZA ROK 2010


firefox  

Komunikat

 Zgodnie z ustaleniami zebrania z grudnia 2009 i WZD Okręgu podajemy do wiadomości i wykonania:

      Mistrzostwo okręgu na rok 2010 oparte  na listach oddziałowych lub okręgowych z lotów powyżej 700 km – w lotach do 400 km dopuszcza się listy sekcyjne pod warunkiem uczestnictwa w locie 20 hodowców sekcji i 250 gołębi. Mistrzostwo w kat. D suma konkursów i coeficjentów. Warunkiem  udziału w mistrzostwie w kategorii D jest zajęcie miejsca na liście konkursowej okręgu w kategoriach A,B i C lub komplet konkursów (45). Maraton to trzy gołębie z dwoma konkursami. Maraton nie wchodzi w zakres kategorii D.  Mistrzostwo Okręgu w lotach młodych  tak jak  mistrzostwo Polski /pięć gołębi  w trzech lotach wg list oddziałowych lub sekcyjnych/ przy organizacji czterech lotów konkursowych. Suma kilometrów z trzech lotów zaliczanych do mistrzostwa minimum 400 km. Supermistrzostwo  suma kategorii A.B.C i A-młodych. W roku 2010 wzorem Regionu (2011) wprowadza się mistrzostwo w klasie punktowej według punktów GMP jako zespołu gołębi zdobywającego: 1 gołąb z 5 konk. w klasie A, 1 z 4 w klasie B, 1 z 3 w klasie C i 1 z dwoma w maratonie. Mistrzostwo w klasach tak gołębi dorosłych jak i młodych z zgłoszonego spisu gołębi bez jego ograniczenia ( z całości spisu).  Mistrzostwo GMP według kryterium GMP w MP z spisu GMP to jest 50 zgłoszonych gołębi. Championy bez względu na płeć w poszczególnych kategoriach to jest A,B,C i młode. Champion roku 2010r samiec i samica dorosłe i roczne wszystkie loty konkursowe i coeficjent. Nagrody jak w roku 2010 to jest 3 + 10 pucharów i 3 + 30 dyplomów w każdej kategorii. Organizacja lotów w kategorii A i B do 600 km w gestii Oddziałów:

Loty w kategorii M powyżej 700 km z miejscowości Cloppenburg organizuje Zarząd Okręgu w dniach 03.07 i 17.07.2008r. Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwie w kat M jest wspólne wypuszczenie gołębi w miejscowości  Cloppenburg. Od roku bieżącego obowiązuje obowiązkowe potwierdzenie spisu przez lekarza weterynarii szczepienia gołębio hodowcy na paramiksowirozę.

         Ponadto w roku 2010 odbędzie się lot ogólnopolski z miejscowości Ostenda (Belgia) i Bruksela. Lot nie jest zaliczany do mistrzostw Okręgu. Koszty organizacji lotu pokrywa Hodowca.

 Przypomina się o konieczności przesyłania do Z Okręgu:

-         do dnia 01.05.2010 dyskietki z spisami hodowców i gołębi a następnie po szóstym i czternastym locie dyskietki z danymi lotów. Do przekazywania danych dla potrzeb Okręgu służy specjalna funkcja zawarta w programie lotowym. Ww. jest również obligatoryjnym obowiązkiem dopuszczenia do mistrzostwa Okręgu w roku 2010.

-         Do 15 kwietnia Oddziały przekazują plany lotów na rok 2010 do mistrzostwa Regionu i Polski (trzy egz.).

-         Uczestnicy MP i Regionu do 15 kwietnia przekazują spisy 50 gołębi uczestniczących w MP i Regionu.

-         Plan lotów Okręgowych:

         03.07         Cloppenburg                C + M – obsługuje kabina O/LipniKikoł.

         17.07         Cloppenburg               C + M – obsługuje kabina O/Radziejów-Brześć kuj.

- Na  wykazie hodowców muszą widnieć wszystkie nazwiska z zaznaczeniem tworzących zespoły lotowe oraz hodowców nowo wstępujących. Wykazy należy przekazywać na drukach obowiązujących w PZHGP.

-         Odpłatności za wynajem Kabin jak w roku 2009.

Dowozy gołębi: odbywają się na koszt oddziałów z ich refundacją po zakończeniu lotów przez Z Okręgu. Koszty dowozów na lot Cloppenburg wlicza się do kosztu lotu. Stawki za dowozy: ciężarowy powyżej 3,5 t – 2,00; dostawczy do 3,5 t – 1,60 oraz osobowy z przyczepą – 1,00 PLN. Obciążenie Oddziału za loty okręgowe odbywa się według ilości wkładanych na lot gołębi przez poszczególne Oddziały. Opłatę za lot Oddziały uiszczają najpóźniej tydzień od otrzymania zastawienia podziału kosztów.

-         Potwierdzenia odlotów obowiązują dla każdego Oddziału bez względu na ilość oddziałów w kabinie na dany lot. Potwierdzenia Oddziały pobierają na każdy lot u przedstawiciela Okręgu. Konwojent posiada w kabinie potwierdzone przez lekarza weterynarii spisy i świadectwo zdrowia oraz listy wkładanych gołębi na lot.

-     Prezesi lotowi Oddziałów odpowiadają za jakość w dokumentach i terminowość spływu do Zarządu Okręgu. Termin przesłania dokumentacji do Okręgu upływa jeden miesiąc po odbytym locie. Listy konkursowe przekazywane są do ZO w trzech egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu podkreślenia gołębi do M Regionu i GMP oraz Protokoły zegarowo wkładaniowe według obowiązującego wzoru ogłoszonego przez Zarząd Główny (Internet).  W dniu wkładania na lot Oddziały przekazują konwojentowi Okręgu lub też prześlą pocztą na adres Okręgu listy wkładań z Protokołem przyjęcia gołębi na lot. Wraz z dokumentacją lotową Oddziały przekazują w oddzielnych kopertach dokumenty lotowe hodowcy ( listy startowo-zegarowe i taśmy), którego zgłasza do mistrzostwa Okręgu i Regionu. Indywidualne zgłoszenie hodowca zgłasza oddzielnie do Okręgu i Regionu oraz MP i GMP z dokładnych opisem na zgłoszeniu, czego dotyczy. Mistrzostwo Regionu I Łódź  według Regulaminu lotowego o MP (Internet). Oddziały wraz z dokumentacją składają zestawienia hodowców w poszczególnych kategoriach z rozdzieleniem do MO, MR i GMP oraz Championy.

- Termin nadsyłania dokumentacji do mistrzostwa Okręgu jak i Mistrzostw Polski  /Regionu VI/ upływa w dniu 25 sierpnia 2010 roku i 29 września na loty młode. Po tym terminie dokumentacja nie będzie przyjmowana. Przypomina się o obowiązku  podpisywania  dokumentacji przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa ds. lotowych Listy konkursowe stempluje na każdej stronie i podpisuje na końcu Zarząd Oddziału. Komisja Lotowa, która tworzą Prezesi ds. lotowych Oddziałów i Okręgu  przekazuje do Zarządu Okręgu  pełna dokumentacje z listą zweryfikowanych wyników  do  5 września 2010. i 10 października - młode

- Zarząd Okręgu ustalił cenę obrączki kontrolnej  na 0,18 zł/1 o.k. a obrączki rodowej na rok 2011 w wysokości 0,85 zł/szt.

- Przypomina się o terminach płatności  wobec okręgu, które zgodnie z zaleceniami KR winny być przekazywane w formie bezgotówkowej.

         składka za I półrocze do     -         15.05.2010

         50 % wpłaty na obr.2011 do     -        15.05.2010

         uzupełn. Obrączek 2011 do         -         15.07.2010

         składki II półrocze 2010 do         -         15.06.2010

 oraz o terminowym przesłaniu wykazów półrocznych w terminach 15.04

za I półrocze i 15.07 za drugie półrocze.

Do końca stycznia za rok i końca lipca za I półrocze Oddziały przesyłają sprawozdania finansowe według przedstawionych wcześniej wzorów.-

         Z życzeniami wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym jak i  samych mistrzowskich lotów.-

                                               Za Zarząd: 

Prezes Bogdan Wdowiak


MISTRZOSTWO OKRĘGU 2009

Zapraszamy do zapoznania się z Mistrzami Okręgu za Rok 2009

Lista do pobrania:MISTRZOSTWO OKRĘGU ZA ROK 2009

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 2/2009

Zapraszamy do zapoznania się z OKREGOWĄ LISTĄ KONKURSOWĄ 2/2009 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG WŁOCŁAWEK z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości CLOPPENBURG 2.

Lista do pobrania:LISTA KONKURSOWA 2/2009

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2009

Zapraszamy do zapoznania się z OKREGOWĄ LISTĄ KONKURSOWĄ 1/2009 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG WŁOCŁAWEK z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości CLOPPENBURG.

Lista do pobrania:LISTA KONKURSOWA 1/2009